Πληροφορίες για το γυαλί

Παρασκευή

  Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί σταθεροποιητής, τότε το γυαλί γίνεται εύθρυπτο και αποσαθρώνεται από το νερό. Το κοινό γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου (SiO2) (73,7%), ανθρακικού νατρίου (κοιν. Σόδα, Na2CO3)) (16%), οξειδίου του καλίου (K2O) (0,5%) (συλλιπάσματα) και ανθρακικού ασβεστίου (κοιν. ασβεστόλιθου (CaCO3)) (5,2%) ανθρακικού μαγνησίου (MgCO3) (3,6%) και οξειδίου του αργιλίου (Al2O3) (1%) (σταθεροποιητές). Ανάλογα με τον τύπο και το ποσοστό των συλλιπασμάτων και των σταθεροποιητών λαμβάνονται και οι διάφοροι τύποι γυαλιού.

   Το γυαλί, αφού παρασκευαστεί ως πρώτη ύλη, μπορεί να πάρει το επιθυμητό σχήμα με τρεις τρόπους: Είτε με εμφύσηση (φυσητό γυαλί), είτε με τη βοήθεια καλουπιών, είτε με συσκευές που δημιουργούν φύλλα («ελάσματα») γυαλιού.

  Το γυαλί είναι υλικό στερεό και άμορφο, δηλαδή δεν παρουσιάζει κρυσταλλική δομή. Είναι ημιδιάφανο ή διάφανο, εύθραυστο, άκαμπτο και σκληρό. Λόγω της μη κρυσταλλικότητάς του, ο όρος «ύαλος» (γυαλί) ή «υαλώδης» έχει επεκταθεί σημαίνοντας όλα τα άμορφα στερεά. Η διαφάνειά του αφορά στο ορατό φως, γιατί το κοινό γυαλί είναι αδιάφανο για την υπεριώδη ακτινοβολία. Ως υλικό είναι χημικά και βιολογικά αδρανές, πλήρως ανακυκλώσιμο και, κατά συνέπεια, ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε κατασκευή συσκευασιών τροφίμων και ποτών.

[Επεξεργασία] Τύποι γυαλιού

 • Κοινό γυαλί: Παρασκευάζεται με συλλίπασμα οξείδιο του νατρίου (12-18%) και σταθεροποιητή οξείδιο του ασβεστίου (5-12%). Ορισμένα άλλα οξείδια μπορεί να συμμετέχουν για λόγους απόδοσης χρωματισμών. Το κοινό γυαλί είναι φθηνό στην κατασκευή του και παρουσιάζει οπτικές και φυσικές ιδιότητες κατάλληλες για την κατασκευή κοινών αντικειμένων, όπως υαλοπίνακες και οικιακά σκεύη (ποτήρια, φιάλες, δοχεία τροφίμων). Επειδή δεν είναι πορώδες, δεν συγκρατεί κανένα συστατικό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν αντιδρά με υδατικά διαλύματα ή έλαια και λίπη, κι έτσι δεν αλλοιώνει τη σύσταση των τροφίμων και τη γεύση ή την οσμή τους. Είναι, επίσης, βιολογικά αδρανές και δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη βακτηρίων ή μυκήτων. Το κοινό γυαλί είναι, επίσης, αδιαφανές στην φωτεινή ακτινοβολία με μήκη κύματος μικρότερα των 400 nm. Αυτό το κάνει κατάλληλο για χρήση σε υαλοπίνακες παραθύρων. Έχει, όμως, το μειονέκτημα να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και να σπάζει όταν αυτό συμβεί.
 • Γυαλί μολύβδου: Παρασκευάζεται με αντικατάσταση του οξειδίου του νατρίου από οξείδιο του καλίου και του οξειδίου του ασβεστίου από οξείδιο του μολύβδου (PbO). Η περιεκτικότητα του PbO μπορεί να φθάνει και το 30%, αλλά το γυαλί με περιεκτικότητα μέχρι 24% σε PbO χαρακτηρίζεται ως κρύσταλλο. Έχει υψηλή ανθεκτικότητα, τα αντικείμενα που δίνει είναι εξαιρετικά στιλπνά και παρουσιάζει υψηλό δείκτη διάθλασης. Οι δύο τελευταίες ιδιότητες το κάνουν υλικό ιδιαίτερα κατάλληλο για την κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων αλλά και (ακριβών) ειδών οικιακής χρήσεως, όπως ποτήρια, ανθοδοχεία κτλ. O μόλυβδος είναι δηλητηριώδες υλικό, αλλά επειδή τα άτομά του είναι ολοσχερώς αγκλωβισμένα στη μοριακή δομή του γυαλιού, δεν επιφέρει καμία απολύτως βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ευαίσθητο στις μεταβολές θερμοκρασίας και να θραύεται εύκολα από αυτές. Λόγω της υψηλής του διαθλαστικότητας χρησιμοποιείται στην κατασκευή οπτικών οργάνων (π.χ. φακών). Μια ειδική μορφή αυτού του τύπου γυαλιού, με περιεκτικότητα σε PbO περίπου στο 65% χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδικών προστατευτικών υαλοπινάκων, επειδή ο μόλυβδος απορροφά τις επικίνδυνες ακτινοβολίες που περιέχονται στο ηλιακό φως.
 • Γυαλί βορίου: Είναι γνωστότερο με την εμπορική ονομασία «Pyrex». Η σύστασή του είναι οξείδιο του πυριτίου (70-80%), οξείδιο του βορίου B2O3 (7-13%) μικρά ποσοστά οξειδίων των αλκαλίων (4-8% Na2O και K2O, και 2-7% οξείδιο του αργιλίου (Al2O3). Η παρουσία βορίου και το μικρό ποσοστό αλκαλίων κάνουν το γυαλί αυτό ανθεκτικό στις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και περισσότερο δύστηκτο. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή εργαστηριακών οργάνων και συσκευών, συσκευασίες φαρμεκευτικών προϊόντων, σε λαμπτήρες υψηλών αποδόσεων (π.χ. προβολέων) αλλά και για οικιακές εφαρμογές (σκεύη Pyrex, τα οποία δεν θραύονται κατά το μαγείρεμα). Παρουσιάζει, επίσης, χαμηλό συντελεστή διαστολής, πράγμα που δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων στα πειράματα.

Οπτικές ίνες

 • Υαλόνημα: Κατασκευάζεται από ποικίλους τύπους γυαλιού σε μορφή νήματος με πολλαπλές χρήσεις. Το κοινό γυαλί παρέχει νήματα κατάλληλα για κατασκευή μονώσεων (υαλόμαλλο), ενώ το γυαλί βορίου δίνει υαλόνημα από το οποίο κατασκευάζονται υφαντικές δομές που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση κατασκευών από πλαστικό, όπως κράνη, μικρά σκάφη, σασί αυτοκινήτων, σωληνώσεις κτλ. και είναι γνωστό με το εμπορικό όνομα Fiberglass®. Μια πιο πρόσφατη εφαρμογή του υαλονήματος είναι η κατασκευή οπτικών ινών, που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση φωτεινών σημάτων, παρακάμπτοντας το ευθύγραμμο της διάδοσης του φωτός. Χρησιμοποιούνται για ενδοσκοπήσεις οργάνων σε ζωντανούς οργανισμούς, στη διαχείριση σημάτων οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και στην κατασκευή ειδικών οργάνων, όπως Σόναρ, υδροφώνων κτλ. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται, επίσης, στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών. Χάρη στη χρήση τους αναπτύχθηκαν πολύ η τηλεφωνία, τα δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο (ευρυζωνικές συνδέσεις).

[Επεξεργασία] Ειδικοί τύποι

 • Γυαλί αργιλίου: Περιέχει περίπου 20% οξειδίου του αργιλίου, μικρά ποσοστά οξειδίων του βορίου και του μαγνησίου, αλλά πολύ μικρό ποσοστό οξειδίων των αλκαλίων. Το γυαλί αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα θερμοανθεκτικό και χρησιμοποιείται σε θαλάμους καύσεων, σε γυαλιά οργάνων μέτρησης υψηλών θερμοκρασιών και σε λαμπτήρες αλογόνου, στους οποίους η θερμοκρασία αυτού του γυαλιού μπορεί να φθάσει και τους 750οC.
 • Γυαλί αλκαλίων - βαρίου: Χωρίς αυτό τον τύπο γυαλιού, η χρήση οθονών για υπολογιστές και τηλεοράσεις θα ήταν πολύ επικίνδυνη: Η Oθόνη καθοδικών ακτίνων, από τον τρόπο λειτουργίας της, παράγει ιδιαίτερα επικίνδυνες ακτινοβολίες (Ακτίνες Χ), οι οποίες απορροφώνται από αυτόν τον τύπο γυαλιού, που περιέχει εκτός από οξείδιο του μολύβδου σε χαμηλό ποσοστό, και οξείδιο του βαρίου (BaO) και του στροντίου (SrO).
 • Κεραμικό γυαλί: Είναι γυαλί με οξείδια του αργιλίου και του λιθίου να συμμετέχουν στη σύστασή του και, λόγω θερμοανθεκτικότητας, έχει βρει εφαρμογή ως πυρίμαχο διάφανο υλικό σε θύρες κλιβάνων, κατόπτρων τηλεσκοπίων, υαλοποίησης πλακιδίων διαστημοπλοίων, αλλά και σε οικιακές συσκευές (υαλοκεραμικές εστίες μαγειρέματος κτλ.).
 • Οπτικά γυαλιά: Δεν έχουν σταθερή σύσταση, αλλά αυτή ποικίλει ανάλογα με τον τύπο που απαιτείται κάθε φορά. Τα συναντούμε στην κατασκευή γυαλιών οράσεως και ηλίου, σε συσκευές όπως φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και μικροσκόπια (κατασκευή φακών) και σε συσκευές ακριβείας (οπτικά όργανα πλοήγησης, κάτοπτρα, τηλεσκόπια κτλ.).

ΤΡΙΠΛΕΞ

  Τα πολύφυλλα ή Laminated (τριπλεξ) γυαλιά είναι δύο ή περισσότερα γυαλιά συγκολλημένα μεταξύ τους με ειδικό ενδιάμεσο συγκολλητικό φιλμ (παρεμβαλλόμενες ειδικές μεμβράνες, κατά κανόνα από πολυβινυλοβουτυρόλη PVB). H μεμβράνη λειτουργεί ως συνδετικό υλικό μεταξύ των φύλλων του γυαλιού ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο αδιαχώριστο σώμα, παχύτερο και ανθεκτικότερο επιτυγχάνοντας αυξημένη αντοχή και ασφάλεια. Όταν σπάσει ένα κοινό γυαλί δημιουργούνται πολλά, ακανόνιστα, αιχμηρά και κοφτερά κομμάτια, τα οποία συνιστούν σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού. Μία αποτελεσματική απάντηση σε αυτό το πρόβλημα δίνει το laminated γυαλί). Oι αντοχές του πολύφυλλου γυαλιού δεν διαφέρουν από αυτές των γυαλιών που το απαρτίζουν. Σπάζουν και αυτά το ίδιο «εύκολα», με την διαφορά πως τα κομμάτια τους τείνουν να παραμείνουν προσκολλημένα στην παρεμβαλλόμενη μεμβράνη, πράγμα που σημαίνει ότι τα τζάμια δεν καταρρέουν ώστε να μείνει κενός ο χώρος. Ενώ από την άλλη, δεν αποκαλύπτονται επικίνδυνες, κοφτερές άκρες που θα μπορούσαν πέφτοντας από την θέση τους να προκαλέσουν κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Αυτός είναι ο λόγος που το πολύφυλλο (laminated) γυαλί, αποκαλείται γυαλί ασφαλείας (safety glass).

   Tο πολύφυλλο γυαλί, είναι δυνατόν να κατασκευαστεί διαφανές, γαλακτερό ή έγχρωμο. Κατά τη διαδικασία παραγωγής μπορεί με την κατάλληλη τοποθέτηση έγχρωμων φιλμ ή την ενσωμάτωση οποιουδήποτε υλικού σε επίπεδα φύλλα από ύφασμα, χαρτί, μέταλλο, πλαστικό κλπ., το τελικό προϊόν να προσλαμβάνει απεριόριστες διακοσμητικές δυνατότητες, διατηρώντας πάντοτε τις ιδιότητες της αυξημένης αντοχής και ασφάλειας. Η δύναμη όπως και άλλες ιδιότητες του πολυεπίπεδου υαλοπίνακα μπορούν να προσαρμοστούν για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ανάγκες. Άλλα υποστρώματα μπορούν να μειώσουν τον θόρυβο και άλλα μπορούν να βοηθήσουν ώστε το γυαλί να λειτουργήσει περισσότερο ως ένα δομικό σύνθετο υλικό. Ο πολυεπίπεδος υαλοπίνακας μπορεί να συνδυάσει την ασφάλεια με την αισθητική και την εξοικονόμησης ενέργειας. Πέρα όμως από την κύρια χρήση του που είναι η προστασία και ασφάλεια ο πολυεπίπεδος υαλοπίνακας μπορεί να ικανοποιήσει και πρόσθετες αρχιτεκτονικές ανάγκες οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Ηχομόνωση
 • Αντίσταση σε διάρρηξη
 • Προστασία UV
 • Καθυστέρηση διάδοσης πυρκαγιάς
 • Προστασία από καιρικά φαινόμενα
 • Βελτιωμένη δομική απόδοση
 • Προστασία από βομβιστικές επιθέσεις

Ηχομόνωση

Οι τύποι θορύβου κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Μέτριος: Υπαίθριες περιοχές σε απόσταση μεγαλύτερη από 500m από την κυκλοφορία αυτοκινήτων
 • Μέσος: Αστικές περιοχές σε απόσταση μικρότερη από 500m από την κυκλοφορία αυτοκινήτων
 • Δυνατός: Βιομηχανικές, αστικές ή εμπορικές σε απόσταση μικρότερη από 5 Km από αεροδρόμιο
 • Πολύ δυνατός: Κέντρο πόλεων, περιοχές πολύ κοντά στην κυκλοφορία αυτοκινήτων ή περιοχές πολύ κοντά σε αεροδρόμια Αναφορικά με την άνεση στα επίπεδα θορύβου σε εσωτερικούς χώρους, έχουν δημιουργηθεί έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθες κατηγορίες:
 • Φυσιολογικός: Γραφεία, εργαστήρια κτλ.
 • Άνετος: Αίθουσες αναμονής, αίθουσες διδασκαλίας, κτλ.
 • Πολύ άνετος: Υπνοδωμάτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, κτλ.

   Ανάλογα με το πώς συναρμολογείται και εγκαθίσταται η υάλωση, μπορεί να έχει πολύ αυξημένη ηχομονωτική απόδοση στις χαμηλές, μεσαίες ή υψηλές συχνότητες. Βέλτιστη απόδοση μπορεί να επιτευχθεί από την μονάδα υάλωσης όταν παρέχει καλή ακουστική μόνωση στις συχνότητες όπου ο θόρυβος είναι μεγαλύτερης εντάσεως. Καλή ακουστική μόνωση ενάντια σε συγκεκριμένους τύπους θορύβου επιτυγχάνεται τροποποιώντας τον τύπο και σύνθεση της υάλωσης.

SECURIT

  Κρύσταλλο ασφαλείας (tempered) ή securit, αποκαλείται το κρύσταλλο που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία σκλήρυνσης (toughening ή tempering), η οποία βελτιώνει τη μηχανική του αντοχή και τη θερμική του αντίσταση, ενώ παράλληλα αποκτά ιδιότητες ασφαλούς θραύσης. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα γυαλί securit σπάσει, θρυμματίζεται σε μικρά, σχετικά ακίνδυνα κομματάκια, που δεν είναι τόσο μεγάλα ούτε κοφτερά, ώστε να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Πλεονεκτήματα του θερμικά επεξεργασμένου γυαλιού:

 • Bελτιωμένη μηχανική αντοχή: η θερμική επεξεργασία βελτιώνει τόσο την αντοχή στο φορτίο, όσο και την αντίσταση του γυαλιού σε κρούση. Το tempered γυαλί, είναι σχεδόν 5 φορές πιο ισχυρό από το συνηθισμένο απλό γυαλί.
 • Αυξημένη θερμική αντίσταση: Το tempered γυαλί, παραμένει σταθερό και διατηρεί τα χαρακτηριστικά του σε θερμοκρασίες από -70ο μέχρι και +295οC. Αντέχει ακόμη σε διαβαθμίσεις της θερμοκρασίας, τέτοιες που η μία του πλευρά να είναι στους 250ο και η άλλη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Ασφαλής θραύση: Επειδή το tempered γυαλί είναι υπό υψηλή επιφανειακή τάση, αν σπάσει, απελευθερώνει όλη τη συσσωρευμένη ενέργεια και όπως προαναφέραμε, θρυμματίζεται σε μεγάλο αριθμό μικρών, ακίνδυνων σχετικά κομματιών.

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

 • Πρόκειται για τζάμια με τρία η περισσότερα μέρη διαφορετικού πάχους γυαλιού και ειδικής μεμβράνης ανάλογα με την απαιτουμένη προστασία . Είναι ιδανικά για τράπεζες, χρυσοχοεία, μουσεία, κ.λ.π.
 • Γι΄ αυτούς τους τύπους τζαμιών έχει ληφθεί υπόψη η ενέργεια κρούσης ανάλογα με τον τύπο όπλου και σφαιρών(εκφράζεται σε joules ανάλογα με την μάζα και την ταχύτητα του βλήματος). Η κατηγορία των αλεξίσφαιρων κρυστάλλων καθορίζεται από διεθνή στάνταρ όπως το BS 5051το οποίο ορίζει απαιτήσεις απόδοσης και μεθόδους δοκιμών για έξι Τάξεις αλεξίσφαιρων υαλώσεων σε εσωτερικούς χώρους, σχεδιασμένα να αντέχουν επίθεση από περίστροφα, τουφέκια και καραμπίνες.

Τι είναι το ενεργειακό γυαλί (Low-E);

Ενεργειακό γυαλί νέας γενιάς (Low-Ε) είναι ένα διάφανο γυαλί, το οποίο έχει επίστρωση μικροσκοπικών μεταλλικών οξειδίων στη μία του πλευρά. Αυτή η επίστρωση δεν επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο ή και αντίστροφα.

Ενεργειακό γυαλί και ζεστό κλίμα: Το ενεργειακό γυαλί:

 • Αντανακλά το υπέρυθρο φως του ήλιου (θερμότητα)
 • Δρα σαν ασπίδα στην έμμεση θερμότητα από τον περιβάλλοντα χώρο
 • Μειώνει το κόστος ψύξης

  Το ενεργειακό γυαλί έχει την ιδιότητα να αντανακλά το υπέρυθρο φως του ήλιου (θερμότητα) και να επιτρέπει τη διέλευση μόνο στο ορατό φως. Όταν το ηλιακό φως χτυπά ένα αντικείμενο (πεζοδρόμιο, βρόχο, μπαλκόνι, γλάστρα κ.α.), αυτό θερμαίνεται και εκπέμπει με τη σειρά του έμμεση θερμότητα, η οποία προσπαθεί να εισέλθει στον χώρο μας. Το ενεργειακό γυαλί δρα σαν ασπίδα και σε αυτού του είδους τη θερμότητα και δεν της επιτρέπει να περάσει στον εσωτερικό μας χώρο. Αυτό μας βοηθά να διατηρήσουμε το σπίτι ή τον εργασιακό μας χώρο πιο δροσερό το καλοκαίρι, καθώς η θερμότητα από το περιβάλλον, αλλά και αυτή που εκπέμπε¬ται από τα διάφορα αντικείμενα δεν περνά στον εσωτερικό διατηρώντας έτσι τον χώρο μας δροσερό με συνέπεια να έχουμε μειωμένο κόστος ψύξης.

Ενεργειακό γυαλί και ψυχρό κλίμα: Το ενεργειακό γυαλί:

 • Μεγιστοποιεί την ευεργετική ενέργεια του ήλιου
 • Δρα σαν ασπίδα στη θερμότητα που προσπαθεί να διαφύγει από τον εσωτερικό χώρο
 • Μειώνει το κόστος θέρμανσης

  Το ενεργειακό γυαλί μεγιστοποιεί την ευεργετική ενέργεια του ήλιου. Η ενέργεια από το φως του ηλίου απορροφάται από τα αντικείμενα στο εσωτερικό του χώρου, όπως καναπέδες και χαλιά και ουσιαστικά μετατρέπεται σε θερμότητα. Το ενεργειακό γυαλί δρα σαν ασπίδα σε αυτή τη θερμότη¬τα και δεν της επιτρέπει να διαφύγει από τα παράθυρα, Ας μην ξεχνάμε ότι η θερμότητα που υπάρχει στον εσωτερικό χώρο κινείται προς τα ψυχρότερα (πιο δροσερά παράθυρα. Το ενεργειακό γυαλί λειτουργεί σαν καθρέφτης και αντανακλά τη θερμότητα που πάει να διαφύγει πίσω στον χώρο μας, διατηρώντας τον ζεστό, με συνέπεια να έχουμε μειωμένο κόστος θέρμανσης.

Συνολικά οφέλη του ενεργειακού γυαλιού

 • Αποδοτικότερη θερμομόνωση τον χειμώνα
 • Ευκολότερη ψύξη το καλοκαίρι
 • Μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανσης και ψύξης έως και 35%
 • Ουσιαστική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Μείωση έως και 70% της εισερχόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας που φθείρει χαλιά κουρτίνες, έπιπλα κ.α.
 • Ελάχιστη διαφορά κόστους από το διπλό γυαλί
 • Όμοια όψη με το απλό γυαλί

ΓΥΑΛΙ FLOAT / ΔΙΑΜΑΝΤΕ / U-GLASS

  Είναι ημιδιαφανές και ανάγλυφο γυαλί το οποίο μοιάζει με επεκταμένο “U” σε διατομή και είναι διαθέσιμο είτε σε αρμέ είτε όχι. Το αρμέ U-Glass έχει ενσωματωμένο πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο είναι προστατευμένο από διάβρωση επιτρέποντας να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες υγρασίας.

  Το U-Glass μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μονό είτε ως διπλό περίβλημα, με το δεύτερο να προσφέρει καλύτερες μονωτικές ιδιότητες. Όσον αφορά την ακαμψία-σκληρότητα του, το U-Glass μπορεί να εγκατασταθεί σε μεγάλα ανοίγματα χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη υποστήριξη. Συνεπώς, μπορεί να παρέχει υψηλά επίπεδα ισομερώς κατανεμημένου φωτός σε χώρους-δωμάτια. Το U-Glass είναι πρακτική λύση για εφαρμογές όπου η διαθεσιμότητα και η ποσότητα του φωτός είναι απαραίτητα: γραφεία, καταστήματα σκάλες, στέγαστρα, εργοστάσια, αποθήκες, συνεργεία αυτοκινήτων γκαράζ, και υπόστεγα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βασική πυροπροστασία.

Χρώματα: ΛΕΥΚΟ (ΔΙΑΦΑΝΟ), ΜΠΡΟΝΖΕ

Διαστάσεις- Πάχη Πάχος: 6mm Μήκος: 1000 to 7000 mm Πλάτος: 270 mm συνολικά

Το επίπεδο γυαλί κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεργασία επιπλεύσεως:

 • Φούρνος Επίπλευσης: Τα υλικά αναμιγνύονται και μετά εισέρχονται σε φούρνο στους 1500°C. Στο φούρνο λιώνουν, καθαρίζονται και ομογενοποιούνται και το γυαλί εξέρχεται από το φούρνο χωρίς φυσαλίδες στους 1100°C, και εισέρχεται σε λουτρό επίπλευσης.
 • Λουτρό επιπλεύσεως: Εδώ, το λιωμένο γυαλί ρέει πάνω από λιωμένο κασσίτερο και σχηματίζει μια λωρίδα στους 600°C.
 • Επικαλύψεις μπορούν να προστεθούν στο γυαλί για να αλλάζουν τις οπτικές του ιδιότητες. Χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνικές ψηλών θερμοκρασιών συμπεριλαμβανομένης της ελεγχόμενης χημικής απόθεσης ατμών. Μπορούν να προστεθούν πολλαπλές επικαλύψεις.
 • Τα στάδια ανόπτησης χρησιμοποιούνται για να αφαιρεθούν οι οποιεσδήποτε τάσεις από το γυαλί.
 • Οι διεργασίες αυτόματης επιθεώρησης παρέχουν πληροφορίες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που ελέγχουν την κοπή.
 • Κοπή: Το γυαλί κόβεται στο επιθυμητό σχήμα χρησιμοποιώντας διαμαντοτροχούς.